Phào trần 441 26

Mô Tả

Mã hàng : 441-26

Kích thước :8.3 x 1.8 x 240 (cm)

Màu sắc : Hoa văn

Ứng dụng : Viền trần, ramri, ép tủ ….

Liên hệ : 090 66 555 79