Phào trần 341 20

Mô Tả

Mã hàng :341-20

Kích thước : 92 x 23 x 2400

Màu sắc : Hoa văn

Ứng dụng : Viền trần

Liên hệ : 090 66 555 79