Phào trang trí trắng trơn W021 – WT

Mô Tả

Mã hàng : W021-WT

Kích thước :22 x 11 x 2400

Màu sắc : Trắng bóng

Ứng dụng : khung trang trí ,ramri, viền cửa,……

Liên hệ : 090 66 555 79