Phào lưng 247 32

Mô Tả

Mã hàng :247-32

Kích thước :80x 24 x 2400

Màu sắc : Gỉa đá

Ứng dụng : khung trang trí,ram ri, viền lưng,..

Liên hệ : 090 66 555 79