phào lưng 438-21

Mô Tả

Mã hàng :438-21

Kích thước :80x 24 x 2400

Màu sắc : Hoa văn

Ứng dụng : khung trang trí,ram ri, viền lưng,..

Liên hệ : 090 66 555 79