Phào Lưng 439 16

Mô Tả

Mã hàng :439-16

Kích thước :60 x 2400

Màu sắc :Ánh bạc

Ứng dụng : khung trang trí,ram ri, viền lưng,..

Liên hệ : 090 66 555 79