Phào lưng 246 33

Mô Tả

Mã hàng :246-33

Kích thước :80x 24 x 2400

Màu sắc : Vân gỗ

Ứng dụng : khung trang trí,ram ri, viền lưng,..

Liên hệ : 090 66 555 79