phào trần 440 GW

Mô Tả

Mã hàng : 440-GW

Kích thước :114 x 2400 (mm)

Màu sắc : Viền ánh vàng

Ứng dụng : Viền trần, ramri, ép tủ ….

Liên hệ : 090 66 555 79