Phào trang trí 320 20

Mô Tả

Mã hàng : 320-20

Kích thước : 16 x 9 x 2400

Màu sắc : Hoa văn

Ứng dụng : khung trang trí ,ramri, viền cửa,……

Liên hệ : 090 66 555 79