Phào trang trí 425 23

Mô Tả

Mã hàng :425-23

Kích thước : 3 x 1.4 x  240 (cm)

Màu sắc : Trắng bóng

Ứng dụng : khung trang trí ,ramri, viền cửa,……

Liên hệ : 090 66 555 79