Phào trang trí 417 18

Mô Tả

Mã hàng : 417-18

Kích thước : 22 x 2400 (mm)

Màu sắc : Trắng bóng

Ứng dụng : khung trang trí ,ramri, viền cửa,……

Liên hệ : 090 66 555 79