Phào lưng 439 19

Mô Tả

Mã hàng :439-19

Kích thước :60 x 2400

Màu sắc : Hoa văn

Ứng dụng : khung trang trí,ram ri, viền lưng,..

Liên hệ : 090 66 555 79