phào lưng 338 GW

Mô Tả

Mã hàng :338-GW

Kích thước :60x 13x 2400

Màu sắc : Viền ánh vàng

Ứng dụng : khung trang trí,ram ri, viền lưng,..

Liên hệ : 090 66 555 79